Molim pričekajte.....

Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi: Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište https://eusluge.mup.hr/


Stupanj usklađenosti


Mrežno sjedište https://eusluge.mup.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
  • Dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • Nije osiguran alternativni zvučni opis informacije za nepristupačan sadržaj
  • Veličina ikona nije u skladu sa preporukama Smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti
  • Nisu dosljedno korišteni HTML elementi za isticanje naslova u tekstu (h1, h2, h3 i sl.)
  • Djelomično je moguće kretanje kroz sadržaj stranica samo putem tipkovnice.

Ministarstva unutarnjih poslova radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti


Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstva unutarnjih poslova će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta https://eusluge.mup.hr/ korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mup.hr


Postupak praćenja provedbe propisa


Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr